Highlight Project

 • โครงการปันฝัน: บริจาครถวีลแชร์
 • by AIS and JS100 Bangkok
 • โครงการนี้จัดขึ้นโดย AIS และ จ.ส.100 เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ที่ต้องการรถวีลแชร์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเอไอเอสเข้ามามี ส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวจึงได้นำช่องทางดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน

 • Funded 48%
 • Supported THB 1,446,509
 • วันหมดเวลา Time Out
 • 48% Complete

Incubator

 • 114%
 • Funded
 • THB 56,887,111
 • Supported
 • Time Out
 • วันหมดเวลา
 • 114% Complete