Dreamaker คืออะไร


“เราเชื่อว่า คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆมากมาย ที่ยังรอโอกาสและการสนับสนุนเพื่อมาทำให้ความคิดเหล่านั้นเป็นจริง Dreamaker จะเป็นตัวกลางที่เชื่อมผู้คนที่มีความฝันที่แปลกใหม่น่าสนใจ กับผู้ที่ต้องการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น ผ่านการระดมทุนจากมวลชน (Crowdfunding) เพื่อทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริง”

Dreamaker คือที่ที่ผู้คนที่มีความฝันจะมารวมกัน ผู้คิดริเริ่มจะสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริง ผู้สนับสนุนสามารถค้นหาสิ่งที่ใฝ่ฝันผ่านไอเดียของผู้คิดริเริ่ม ความฝันที่แปลกใหม่ น่าสนใจของพวกเรา จะถูกทำให้เป็นจริงผ่าน Dreamaker แห่งนี้

Dreamaker ทำฝันของคุณให้เป็นจริงได้อย่างไร

เจ้าของโปรเจคจะนำเสนอรูปร่างหน้าตาความฝันของเขาและนำเสนอแผนที่จะทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริง โดยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีกระบวนการที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดีและวัดผลได้ ความฝันและแผนการที่น่าสนใจเหล่านี้ จะถูกพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยกลุ่มผู้สนับสนุนที่ชื่นชอบในความฝันนั้นและอยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงจากแค่ความฝันให้กลายเป็นความจริง เมื่อเจ้าของโปรเจคได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้สนับสนุนที่เห็นด้วยกับแผนการที่กำหนดขึ้นแล้ว เจ้าของโปรเจคจะดำเนินตามแผนการนั้นๆเพื่อทำความฝันที่ได้รับการสนับสนุนให้สำเร็จโดยกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนนอกจากจะได้รับรีวอร์ดตามที่ผู้คิดริเริ่มกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความฝันนั้นสำเร็จอีกด้วย

เจ้าของโปรเจคยังคงความเป็นเจ้าของในไอเดียของคุณ 100%

Dreamaker จะใช้การระดมทุนจากผู้สนับสนุนโปรเจคซึ่งไม่ได้หวังรีวอร์ดในรูปแบบตัวเงินหรือกำไรจากการผลิตโปรเจคเหล่านั้นออกมา เจ้าของโปรเจคนอกจากจะใช้ความน่าสนใจของตัวโปรเจคเองเพื่อดึงดูดผู้สนับสนุนแล้ว ยังสามารถเสนอรีวอร์ดที่ผู้สนับสนุนจะได้รับจากการช่วยเหลือโปรเจคเหล่านั้นได้ เช่น การเผยแพร่ชื่อผู้สนับสนุน การเสนอสินค้าที่จะเป็น limited edition เมื่อโปรเจคเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นได้สำเร็จ แต่ผู้สนับสนุนจะไม่ได้ลงทุนในความเป็นเจ้าของ (equity) ของโปรเจค เจ้าของโปรเจคยังคงความเป็นเจ้าของในไอเดียของคุณ 100%

การให้การสนับสนุนโปรเจคเป็นมากกว่าแค่การให้เงิน

ผู้ให้การสนับสนุนเป็นมากกว่าผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เจ้าของโปรเจคแต่ผู้ให้การสนับสนุนเป็นเสมือนผู้ที่มีความฝันที่คล้ายกันกับเจ้าของโปรเจค ซึ่งอยากจะเห็นผลงานออกมาเป็นรูปเป็นร่าง ได้สัมผัส ได้ลองใช้งาน ซึ่งเปรียบเสมือนได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วย

จุดมุ่งหมายของ Dreamaker (Dreamaker’s mission)

เรามีเป้าหมายที่จะช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริง เราเชื่อว่าความฝันทุกอย่างล้วนมีคุณค่า ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และผู้ที่ชื่นชอบในความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น และจะช่วยกันสร้างมันให้เป็นจริง

หรือถ้าคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม FAQ

เจ้าของโปรเจค (Project Creator) คือใคร?

เจ้าของโปรเจค คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีไอเดียที่แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ต้องการสร้างเกมคอมพิวเตอร์สุดมัน สร้างงานศิลปะสุดเจ๋ง ทำหนังสือการ์ตูนที่เกินจะจินตนาการ หรือจะสร้างหนังสั้นสุดซึ้ง กลุ่มนักดนตรีสุดแนว Greek ที่มีไอเดียทำ gadget สุดเก๋ และใครๆก็ตามที่มีไอเดียแบบที่คนอื่นๆต้องทึ่ง

ทำไมเจ้าของโปรเจคต้องใช้ Dreamaker

เจ้าของโปรเจคก็มีมากมายหลายประเภท พวกที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้ว ทั้งทุน องค์ความรู้ และบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างสรรค์โปรเจคเหล่านั้น แต่เราเชื่อว่า เจ้าของโปรเจคประเภทนั้นมีจำนวนน้อยมากๆ ปัญหาหลักที่เจ้าของโปรเจคต้องพบเจอ นั่นก็คือ เงินทุน จะดีไหมถ้าคุณสามารถหาผู้ที่สนใจในไอเดียของคุณ มาสนับสนุนไอเดียเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมาเป็นจริงได้ นอกจากนั้น คุณยังสามารถได้รับ feedback จากผู้คนว่าไอเดียของคุณนั้นมันเจ๋งจริงๆหรือเปล่า

โปรเจค (Project) คืออะไร

การที่คุณซึ่งเป็นเจ้าของโปรเจคจะนำเสนอไอเดียเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนนั้น อันดับแรกคุณต้องมีโปรเจค (Project) ก่อน แล้วโปรเจคมันคืออะไรหล่ะ คำว่าโปรเจคนั้น จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างยิ่ง เช่น การแต่งเพลงให้ได้หนึ่งเพลง การสร้างเกมหนึ่งเกม หรือการสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมา 1 ชิ้น นอกจากต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ยังจะต้องมีการวางแผนว่าทำอย่างไรโปรเจคจึงจะสำเร็จ และจะสำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้

ทุกๆอย่างบน Dreamaker จะต้องเป็นโปรเจคที่มีเป้าหมาย และมีการวางแผนที่ชัดเจน และสามารถทำให้เป็นจริงได้

หรือถ้าคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม FAQ

ผู้สนับสนุน (Supporter) คือใคร?

ผู้สนับสนุน ถือเป็นส่วนที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเจ้าของโปรเจค ผู้สนับสนุนคือผู้ที่ชื่นชอบไอเดียของเจ้าของโปรเจค และพิจารณาแล้วว่าโปรเจคมีความเป็นไปได้ และยินดีที่จะให้การสนับสนุนเป็นในรูปแบบเงินทุน เพื่อแลกกับรีวอร์ดที่เจ้าของโปรเจคตั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนสามารถเลือกที่จะไม่รับรีวอร์ด หรือเมื่อพิจารณาแล้วว่าโปรเจคอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการทำให้โปรเจคสำเร็จ ผู้สนับสนุนก็ยังคงสามารถเลือกที่จะให้เงินทุนเพื่อร่วมท้าทายไปกับเจ้าของโปรเจคเพื่อจะทำมันให้เกิดขึ้นมาได้

ผู้สนับสนุนจะได้อะไรตอบแทน?

โดยทั่วไปแล้ว การที่คุณจะให้เงินทุนแก่โปรเจคซักโปรเจค คุณย่อมต้องอยากเห็นมันถูกสร้างออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์ ตามแผนการที่ถูกวางไว้เป็นอย่างดี เมื่อคุณเห็นสิ่งนั้นถูกสร้างออกมาสำเร็จ คุณย่อมต้องเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนั้นด้วย แต่แน่นอน คุณคงต้องอยากทดลองใช้งาน หรือได้สัมผัสกับผลงานที่เสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นได้รับชมหนังสั้น ได้ฟังเพลง หรือแม้แต่ได้ร่วมเล่นเกม ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพราะความช่วยเหลือของคุณ ทางเจ้าของโปรเจคจะเป็นคนกำหนดรีวอร์ดที่เหมาะสมให้กับคุณเอง

หรือถ้าคุณยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม FAQ

FAQ: ทั่วไป (General)

Dreamaker คืออะไร

Dreamaker คือ crowdfunding platform ของคนไทย ที่เปิดโอกาสให้โปรเจคที่สร้างสรรค์ของหลายๆคน ได้กลายเป็นจริงโดยการช่วยเหลือของผู้สนับสนุนDreamaker ทำงานอย่างไร

เจ้าของโปรเจคผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมแต่ละโปรเจคอย่างสมบูรณ์ จะตั้งเป้าหมายของการระดมทุน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องการ และระยะเวลาสิ้นสุดโปรเจค ของการระดมทุนนั้น ถ้าผู้เข้าชมสนใจโปรเจคนั้น ก็จะเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโดยเลือกแพ็คเก็จการสนับสนุนตามที่เจ้าของโปรเจคกำหนดไว้ ถ้าการระดมทุนสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สนับสนุนจะถูกตัดเงินจากบัตรเครดิตตามจำนวนที่เลือกไว้ข้างต้น เงินทั้งหมดหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆ จะถูกโอนไปให้เจ้าของโปรเจค เพื่อนำไปใช้งานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้โปรเจคสำเร็จออกมาตามแผนการรีวอร์ด (Reward)

รีวอร์ดคือสิ่งตอบเเทนหรือสิ่งที่เจ้าของโปรเจคนำเสนอเเละสัญญาว่าจะให้กับผู้สนับสนุน(supporter) หากโปรเจคสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายละเอียดเเละวันเวลาจัดส่งจะถูกระบุไว้โดยเจ้าของโปรเจคในช่องสีเขียวด้านขวาของหน้าโปรเจคทำไมผู้คนถึงสนับสนุนโปรเจค

ผู้สนับสนุนโปรเจคส่วนมากก็คือเพื่อนของคุณ คนที่ชื่นชมผลงานของคุณ หรือแม้กระทั่งแฟนคลับที่ติดตามผลงานของคุณมานานแล้ว นอกจากนั้น บางคนอาจไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน แต่พอได้พบกับไอเดียของคุณแล้วก็ตกหลุมรักไอเดียนั้น หรือแม้กระทั่งอยากได้รีวอร์ดที่คุณตั้งไว้เพื่อแลกกับการช่วยสนับสนุนโปรเจค เช่น ได้รับผลงานชิ้นแรกๆ หรือผลงานแบบ limited edition ดังนั้น จงนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจเข้าไว้ค่าธรรมเนียม

Dreamaker จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโปรเจคที่บรรลุเป้าหมายในการระดมทุน อัตราค่าธรรมเนียมคือ 5% ของจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ทั้งหมด โดยจะหักจากเงินที่ระดมทุนได้จากผู้สนับสนุนก่อนที่จะโอนให้เจ้าของโปรเจค นอกจากนั้นยังมีค่าธรรมเนียม transaction processing จาก payment gateway ซึ่งประมาณ 3-4% ต่อ transaction


FAQ: ความน่าเชื่อถือ (Accountability)

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโปรเจคแต่ละโปรเจคคือใคร

เจ้าของโปรเจคมีหน้าที่รับผิดชอบต่อโปรเจคของตนเองทั้งหมดเพื่อให้โปรเจคสำเร็จออกมาตามแผนที่นำเสนอ
Dreamaker ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแต่ละโปรเจคและไม่ได้รับประกันว่าแต่ละโปรเจคจะสำเร็จออกมาตามแผนที่วางไว้ เราเป็นแค่เพียงตัวกลางเพื่อเชื่อมโยงเจ้าของไอเดียกับผู้สนับสนุนเท่านั้นและสุดท้ายคนที่มีหน้าที่ตัดสินใจว่าเจ้าของโปรเจคและตัวโปรเจคมีความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือที่จะได้รับการสนับสนุนมากแค่ไหนนั่นก็คือผู้สนับสนุน(คุณนั่นแหละ)เอง แล้วถึงจะตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่แล้วผู้สนับสนุนจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรเจคจะสำเร็จ

สิ่งแรกที่คุณต้องดูคือความน่าเชื่อถือของเจ้าของโปรเจค ถ้าเค้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนรู้จักของคุณ จะยิ่งทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเค้าเลย คุณต้องดูที่ประวัติและผลงานที่เค้าเคยทำมา เจ้าของโปรเจคทุกคนย่อมอยากจะแชร์ผลงานที่เค้าเคยทำมาไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ ยิ่งมีข้อมูลส่วนนี้ประกอบมากเท่าไหร่ยิ่งดี เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ที่จะสนับสนุน ยิ่งเจ้าของโปรเจคยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสบายใจได้มากเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เคยทำผลงานแนวนั้นมาก่อนจะไม่สามารถทำให้โปรเจคสำเร็จได้

ผู้สนับสนุนยังต้องพิจารณาถึงแผนการที่เจ้าของโปรเจคเสนอมาประกอบการตัดสินใจว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนและยิ่งมีแผนการชัดเจนมากเท่าไหร่แน่นอนว่าโปรเจคย่อมมีโอกาสสำเร็จมากกว่าโปรเจคที่ไม่มีแม้แต่วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลที่เจ้าของโปรเจคนำเสนอมานั้นยังไม่เพียงพอ คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโปรเจคได้เสมอ ผ่านทางปุ่ม Contact me ใน project pageแล้วจะรู้ได้อย่างไรเจ้าของโปรเจคจะเป็นคนที่เค้าอ้างจริงๆ

เจ้าของโปรเจคบางคนอาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้ หรือไม่ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนต่อๆกันไป คุณก็สามารถเช็คจากเพื่อนของคุณได้เลย หรือไม่เค้าก็อาจจะเป็นคนรู้จักเช่น เจ้านาย ลูกน้อง ญาติหรือใครๆก็ตามที่คุณเชื่อถือได้ ไม่งั้นถ้าเค้ามีรูปถ่ายหรือวีดีโอของตัวเอง คุณก็สามารถแน่ใจได้ระดับหนึ่ง
ทางที่ดี คุณควรเช็คประวัติของเค้าก่อน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในส่วนของเจ้าของโปรเจค หรือเว็บไซค์ Facebook หรือ web social อื่นๆของเค้าถ้าเจ้าของโปรเจคเริ่มมีปัญหากับความคืบหน้าของโปรเจคหล่ะ

เจ้าของโปรเจคควรจะมาอัพเดทข้อมูลให้ผู้สนับสนุนทราบผ่านทางหน้าโปรเจค ว่าติดขัดปัญหาอะไรบ้าง และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง แน่นอนว่างานทุกอย่างอาจไม่ได้ราบเรียบตามแผนการที่วางไว้ ถ้าเจ้าของโปรเจคใส่ใจในการแก้ปัญหา มีแนวทางที่น่าจะทำได้ และโปร่งใสสามารถให้ผู้สนับสนุนตรวจสอบได้ว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงและมีความตั้งใจจริง ผู้สนับสนุนก็ควรที่จะเข้าใจถึงปัญหา และพร้อมที่จะรอการแก้ไขปัญหาตามที่เจ้าของโปรเจคเสนอมาได้

แต่ถ้าเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้และทำให้โปรเจคไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆ เจ้าของโปรเจคจะต้องออกมาสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แจกแจงการนำเงินทุนไปใช้อย่างละเอียด และเสนอทางเลือกให้แก่ผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมด และแนวทางต่างๆที่จะทำให้ผู้สนับสนุนพอใจ เป็นไปได้มากว่าเจ้าของโปรเจคอาจจะประเมินสถานการณ์และความยากง่ายของโปรเจคผิดพลาดไป หรือประเมินความสามารถของตนเองในการทำให้โปรเจคสำเร็จผิดพลาด เพราะเขาคงไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสบการณ์โชกโชนทั้งหมด เราอยากให้คนที่มีไอเดียดีๆสามารถทำตามความฝันของเค้าได้โดยการสนับสนุนของคุณ ดังนั้นถ้าคุณเห็นความตั้งใจจริงในตัวเขา ก็ควรจะเข้าใจและยังคงให้การสนับสนุนต่อไป ;)เจ้าของโปรเจคจำเป็นจะต้องทำให้โปรเจคสำเร็จโดยมีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม่

ตามข้อกำหนดของ Dreamaker เจ้าของโปรเจคทุกคนจะต้องดำเนินการให้สามารถจ่ายรีวอร์ด (reward) ตามที่กำหนดให้แก่ผู้สนับสนุนทุกคนหรือไม่ก็ต้องคืนเงินให้แก่ผู้สนับสนุนถ้าเกิดไม่สามารถทำให้โปรเจคสำเร็จได้ในที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องผู้สนับสนุน แต่เราหวังว่าคุณจะใช้เลือกใช้กฎหมายเป็นหนทางสุดท้ายในกรณีที่คุณเห็นว่าเจ้าของโปรเจคไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะทำให้โปรเจคประสบความสำเร็จ หรือตั้งใจเข้ามาโกงคุณนั่นเองDreamaker จะเป็นคนคืนเงินถ้าโปรเจคไม่สำเร็จใช่หรือไม่

ไม่ใช่ Dreamaker เป็นแค่ตัวกลางเท่านั้น Transaction การโอนเงินต่างๆจะเกิดขึ้นโดยตรงจากผู้สนับสนุน และเจ้าของโปรเจค ผ่านทาง payment gateway เจ้าของโปรเจคสามารถที่จะคืนเงินให้ผู้สนับสนุนผ่านทาง payment gatewayl ได้โดยตรงFAQ: ส่วนของเจ้าของโปรเจค (Creators)

ฉันจะเริ่มสร้างโปรเจคได้อย่างไร

เจ้าของโปรเจคทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติของเจ้าของโปรเจคของ Dreamaker มีสิทธิที่จะนำโปรเจคมาลงใน Dreamaker ได้

ให้คุณกดปุ่ม Start a project ที่หน้าแรกของ Dreamaker เพื่อเริ่มสร้างโปรเจคของคุณ โดยแต่ละขั้นตอนจะมีคำแนะนำให้คุณทำตาม คุณสามารถบันทึกโปรเจคของคุณเป็น draft ก่อน เพื่อที่จะกลับมาแก้ไขและทำมันให้สำเร็จได้ทุกเวลาใครที่จะสามารถใช้ Dreamaker ได้

ประชาชนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีที่อยู่ถาวรในประเทศไทย และมีบัญชีธนาคารของไทยสามารถใช้ Dreamaker ในการระดมทุนอะไรได้บ้าง

โปรเจคทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบ (Design) แฟชั่น หนัง (Film) อาหาร (Food) เกม (Game) งานอีเวนท์ (Event) ดนตรี (Music) สิ่งพิมพ์ (Publishing) เทคโนโลยี (Technology) แต่งานทุกประเภทต้องเป็นโปรเจคที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การทำอัลบั้มเพลง ทำหนังสือ หรือสร้างเกมเกมหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีผลงานที่จับต้องได้หรือวัดได้เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม Dreamaker ไม่สามารถใช้สำหรับโปรเจคที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีของประเทศได้

ทุกโปรเจคจะถูกประเมินเบี้องต้นจาก staff ของ Dreamaker ก่อนที่จะเปิดให้คนอื่นเห็น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตามเงื่อนไขก่อนจะเริ่มสร้างโปรเจค ฉันควรทำอะไรบ้าง

1. คุณควรทำงบประมาณของโปรเจคคุณอย่างละเอียด เพื่อใช้ประเมินความเป้าหมายเงินทุนที่ต้องการ และควรคำนึงถึงค่าธรรมเนียม

2. ลองดูโปรเจคอื่นๆใน Dreamaker อาจจะที่เป็นประเภทเดียวกัน หรืออื่นๆ ทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ

3. ลองถามความเห็นเพื่อนๆของคุณ ทั้งตัวโปรเจคและ Reward ที่จะเสนอ

4. มีแผนในการโปรโมตโปรเจคของคุณระยะเวลาที่มากที่สุดของการรับการสนับสนุน (Maximum Funding Period)

Dreamaker กำหนดระยะเวลาการรับการสนับสนุนมากที่สุดไว้ที่ [90] วัน แต่เราแนะนำว่า คุณไม่ควรตั้งเกิน 60 วัน เพราะจะไม่กระตุ้นให้คนรีบสนับสนุน และอาจทำให้คนลืมได้หน้าโปรเจคของฉันควรมีข้อมูลอะไรบ้าง

ผู้สนับสนุนควรจะได้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ในหน้าโปรเจคของคุณ

- ไอเดียของคุณคืออะไร ทำใหผู้สนับสนุนเห็นภาพที่ชัดเจน

- วิธีที่คุณจะทำมันให้สำเร็จ อธิบายให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนที่เป็นไปได้

- วิธีใช้เงินทุนที่ได้รับจากผู้สนับสนุน แสดงให้เห็นถึงวิธีจัดการกับเงินก้อนนั้นอย่างชาญฉลาด

- อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณจะทำมันให้สำเร็จบ้าง

- ทีมของคุณประกอบด้วยใครบ้าง

- โปรเจคของคุณอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว อัพเดทให้ผู้สนับสนุนได้รู้

- ยิ่งคุณแชร์ข้อมูลมากเท่าไหร่ ผู้สนับสนุนก็จะยิ่งให้ความเชื่อถือโปรเจคคุณมากขึ้นวิดีโอจำเป็นสำหรับหน้าโปรเจคมั้ย แล้วฉันจะสร้างมันอย่างไรดี

แน่นอน วิดีโอจะสร้างแรงดึงดูดได้มากกว่ารูปภาพ หรือแค่ตัวอักษรอย่างเดียว เราแนะนำให้คุณสร้างมันซะ มันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้โปรเจคคุณได้รับการสนับสนุนมากกว่า คุณสามารถอัพโหลดเข้า YouTube แล้วนำ link มาวางได้ฉันสามารถกำหนดรีวอร์ด(Reward) เป็นอะไรได้บ้าง

โดยทั่วไป รีวอร์ดจะเป็นสินค้าที่โปรเจคนั้นๆสร้างขึ้น บางโปรเจคเสนอรีวอร์ดเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือให้ผู้สนับสนุนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยว, การชมการแสดง รีวอร์ดที่ดีควรเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สนับสนุนได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆของโปรเจคอย่างใกล้ชิด สำหรับคำแนะนำในการกำหนดรีวอร์ด คุณควรกำหนดรีวอร์ดแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินสนับสนุน (pledge amount) และรีวอร์ดต้องเป็นไปตามข้อบังคับของโปรเจค โดยไม่สามารถใช้สำหรับโปรเจคที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีของประเทศได้ และจะถูกประเมินเบี้องต้นจาก staff ของ Dreamaker ก่อนที่จะเปิดให้คนอื่นเห็น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตามเงื่อนไขมีวิธีกำหนดจำนวนรีวอร์ดตามจำนวนเงินสนับสนุนหรือไม่

มี คุณสามารถกำหนดจำนวนรีวอร์ดตามจำนวนเงินสนับสนุนได้ในขั้นตอนการสร้างโปรเจค เช่น หากคุณต้องการให้สินค้าlimited edition จำนวน 10 ชิ้นแก่ผู้สนับสนุนโปรเจค เมื่อมีผู้สนับสนุนครบ 10 คนที่เลือกสินค้านั้นครบ 10 คน หน้าโปรเจคจะแสดงว่าสินค้านั้น sold out และไม่สามารถเลือกได้อีก นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดรีวอร์ดเป็น sold out หรือจะเพิ่ม/ลดจำนวนรีวอร์ดของแต่ละขั้นจำนวนเงินสนับสนุนในขณะที่โปรเจคกำลังรับการสนับสนุนอยู่ได้เช่นกันวันที่จัดส่ง (estimated delivery date) หมายถึงอะไร

วันที่จัดส่ง คือ วันที่คุณคาดว่าคุณจะจัดส่งรีวอร์ดให้แก่ผู้สนับสนุนได้ หากคุณเสนอรีวอร์ดหลายสิ่งในจำนวนเงินสนับสนุนขั้นเดียวควรกำหนดวันที่คุณสามารถจัดส่งรีวอร์ดให้ผู้สนับสนุนครบทั้งหมดได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะจัดส่งรีวอร์ดได้เมื่อไร ลองสร้าง timeline ของโปรเจคและพยายามทำงานให้เป็นไปตาม timeline นั้น คุณควรกำหนดวันที่คุณมั่นใจว่าจะจัดส่งรีวอร์ดได้จริงๆและอาจกำหนดเวลาเผื่อไว้บ้างเล็กน้อยสำหรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ฉันจะจัดการค่าจัดส่งรีวอร์ดอย่างไร

ในขณะที่คุณตั้งเป้าหมายในการระดมทุนและราคาของรีวอร์ด คุณควรรวมค่าจัดส่งเข้าไปในราคาของรีวอร์ดนั้นๆด้วย สำหรับการจัดส่งรีวอร์ดไปประเทศอื่นๆ คุณสามารถคิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง โดยกด “Add Fee” ขณะทำการกำหนดรายละเอียดของผลตอบเเทนของปรเจค ผู้สนับสนุนที่อยู่ต่างปรเทศจะเห็นค่าธรรมเนียมส่วนนี้ถูกรวมเข้าไปในจำนวนเงินให้การสนับสนุนหากไม่ต้องการเสนอรีวอร์ดให้กับผู้สนับสนุนในต่างประเทศ ฉันควรทำอย่างไร

คุณสามารถกำหนดรายละเอียดการจัดส่งได้ในขั้นตอนกำหนดรีวอร์ด โดยเพิ่มรายละเอียดใน “shipping details” ผู้สนับสนุนจะเห็นข้อความเตือนนี้ในหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับรีวอร์ดและหน้า checkoutโปรเจคจะได้รับเงินสนับสนุนเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้หรือไม่

ได้ โปรเจคจะอยู่บนหน้าเวบ Dreamaker จนกว่าจะสิ้นสุดเวลารับการสนับสนุน หากโปรเจคได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าเป้าหมาย เจ้าของโปรเจคจะได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมดหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว ซึ่งเงินที่เกินจากเป้าหมายนั้น เจ้าของโปรเจคอาจนำไปใช้เพื่อขยายปริมาณการผลิตหรือพัฒนาให้รีวอร์ดที่จะจัดส่งให้ผู้สนับสนุนดียิ่งขึ้นฉันสามารถยกเลิกการระดมทุนได้หรือไม่

ได้ เจ้าของโปรเจคสามารถยกเลิกการระดมทุนได้ เมื่ออยากเลิกการระดมทุน เงินสนับสนุนจะถือเป็นโมฆะทันทีและจะถูกคืนให้กับผู้สนับสนุน เเต่ควรมีเหตุผลที่ดีในการยกเลิกเพราะการยกเลิกอาจทำให้กระทบความน่าเชื่อถือของคุณในการสร้างโปรเจคครั้งต่อไปฉันสามารถระดมทุนมากกว่าหนึ่งโปรเจคในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

การทำโปรเจคเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและอาจใช้เวลานานพอสมควร เราจึงไม่แนะนำให้คุณจำทำโปรเจคพร้อมกันหลายๆโปรเจค หากคุณมีไอเดียมากมายที่ต้องการทำโปรเจค คุณควรจะเลือกจัดทำโปรเจคที่เป็นรูปเป็นร่างและมีโอกาสสำเร็จมากที่สุดก่อนฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไอเดียของฉันจะไม่ถูกขโมย

Dreamaker เป็นตัวกลางในการระดมทุนจากผู้สนับสนุนไปสู่เจ้าของโปรเจค เราเชื่อว่าการพัฒนาและความก้าวหน้าเกิดจากความร่วมมือ, การเปิดรับสิ่งใหม่ๆ, และการแชร์ไอเดีย หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลหากโปรเจคทำเป็นทีมฉันสามารถใส่ชื่อทุกคนเป็นเจ้าของโปรเจคได้หรือไม่

แต่ละโปรเจคจะถูกลิงค์กับบัญชีผู้ใช้ Dreamaker หนึ่งบัญชี คุณสามารถแก้ไขและใส่ชื่อสมาชิกของทีมเมื่อเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของ Dreamaker รายชื่อจะแสดงอยู่ที่ส่วน bioในหน้า project pageฉันสามารถใส่รูปหรือมีเดียต่างๆในรายละเอียดโปรเจคได้อย่างไร

คุณอัพโหลดรูปภาพในรายละเอียดโปรเจคได้ ขนาดไม่เกิน 50MB และอยู่ในรูปแแบไฟล์ JPEG, PNG, GIF, BMP นอกจากนี้คุณสามารถ embed วิดีโอหรือไฟล์เสียงเกี่ยวกับโปรเจคและอัพเดทต่างๆได้ ทั้งจาก Youtube, Vimeo, SoundCloud, Flickr, และอื่นๆโปรเจคจะอยู่บนเว็บ Dreamaker นานเท่าไร

โปรเจคจะอยู่ในเว็บตลอดไป แม้จะครบกำหนดระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนแล้ว ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของ Dreamaker ถูกลบหรือโปรเจคใดๆถูกยกเลิก โปรเจคเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่บนเวบ Dreamaker เช่นเดิม ทั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงและเพื่อความโปร่งใสฉันสามารถใช้สิ่งของที่มีลิขสิทธิ์ในการเสนอโปรเจคได้หรือไม่

การละเมิดลิขสิทธิ์อาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายที่รุนแรงได้ ดังนั้นควรระมัดระวังในการนำข้อมูล ต่างๆมาใช้ คุณควรจะใช้เพลง, รูปภาพ, วิดีโอ, หรือ presentation ที่ทำขึ้นมาเองหรือใช้ข้อมูลที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มูลค่าสูงสุดของรีวอร์ด(Reward)ที่กำหนดได้คือเท่าไร

มูลค่าสูงสุดของรีวอร์ดที่กำหนดได้คือ 100,000 บาทฉันควรอธิบายรายละเอียดโปรเจคเป็นภาษาใด

เราแนะนำว่าภาษาหลักของคุณควรเป็นภาษาไทยหรืออาจจะมีภาษาอังกฤษด้วยก็จะเป็นประโยชน์ เเละถ้าหากวิดีโอของคุณอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ คุณควรใส่คำบรรยายภาพ ภาษาไทยไว้ในวิดีโอด้วยฉันควรทำอย่างไรให้หน้าโปรเจคของฉันไม่ซ้ำใคร

ในขณะสร้างโปรเจค คุณควรถามตัวเองเสมอว่าหน้าโปรเจคของคุณ
สามารถบอกความคาดหวังและเป้าหมายที่คุณต้องการไว้ชัดเจนและน่าสนใจหรือไม่?
มีวิดีโอ รูป หรือข้อความที่สามารถอธิบายความเป็นตัวคุณและโปรเจคของคุณได้หรือไม่? และโปรเจคนี้มีความสำคัญกับคุณและผู้อื่นอย่างไร? มีการกำหนดรีวอร์ดที่เหมาะสมกับโปรเจคและดีพอที่จะทำให้ผู้สนับสนุนต้องการรีวอร์ดเหล่านั้นหรือไม่?
FAQ: ส่วนของผู้สนับสนุน (Supporters)

ฉันสามารถสนับสนุนโปรเจคได้อย่างไร

1.ล็อกอินเข้าบัญชี Dreamaker ของคุณก่อนอันดับเเรก

2.คลิกปุ่ม “Support this project”

3.ในหน้าถัดไปคุณจะสามารถใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการสนับสนุนลงไปเเละทำการเลือกรีวอร์ดที่คุณต้องการ
4.การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโปรเจค

- ถ้าคุณเลือกจ่ายด้วยวิธีโอนเงิน ในหน้าถัดไปคุณจะสามารถเลือกบัญชีปลายทางที่ต้องการโอนเข้า วันที่เวลาที่โอนเงิน เเนบสลิปที่ยืนยันการโอนเงิน

- ถ้าคุณเลือกจ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ด ในหน้าถัดไปคุณจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบตามที่กำหนด

5.หลังจากคุณกดปุ่ม submit ในข้อ 4 เรียบร้อยเเล้วคุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Dreamaker ทันทีในกรณีที่คุณใช้ เครดิตการ์ดเเละในกรณีของการโอนเงินคุณจะได้รับอีเมลหลังจากที่เราได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย

ฉันสามารถจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโปรเจคผ่านทางช่องทางใดได้บ้าง

คุณสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, บัตรเดบิต, และบัตรเครดิตฉันสามารถชำระเงินผ่าน Paypal ได้หรือไม่

ในขณะนี้เรายังไม่รองรับการจ่ายเงินผ่านทาง Paypal ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ แต่คุณสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, บัตรเดบิต, และบัตรเครดิตได้ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของฉันจะถูกเก็บเป็นความลับ

Dreamaker ใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเก็บข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย ระบบของเราจะไม่เก็บข้อมูลเลขที่หน้าบัตรเครดิตของลูกค้าทุกหลัก แต่จะเก็บเพียง4หลักสุดท้ายและวันหมดอายุของบัตรเครดิต เพื่อใช้อ้างอิงการทำธุรกรรมเท่านั้น และคุณสามารถเลือกที่จะบันทึกรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณเพื่อใช้ในครั้งต่อไปหรือไม่ก็ได้ หากมีข้อสงสัยคุณสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อไรที่บัตรเครดิตของฉันจะมีรายการเรียกชำระเงิน

หากโปรเจคที่คุณสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจนครบหรือเกินจำนวนเงินเป้าหมายภายในวันที่กำหนดไว้ จึงจะมีรายการเรียกชำระเงินในบัตรของคุณ แต่หากโปรเจคที่คุณสนับสนุนไม่ได้รับเงินทุนถึงจำนวนที่กำหนดไว้ บัตรของคุณจะไม่มีการเรียกชำระเงิน
หากโปรเจคที่คุณสนับสนุนยังไม่หมดเวลาและคุณเห็นรายการเรียกชำระเงินในใบแจ้งค่าบัตรของคุณ นั่นคือการจองวงเงินชั่วคราวในบัตรของคุณเท่านั้น โดยปกติการยกเลิกการจองวงเงินใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของธนาคาร คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอย่างแน่นอนหากโปรเจคที่คุณสนับสนุนนั้นสำเร็จฉันจะทราบได้อย่างไรว่าโปรเจคที่ฉันสนับสนุนสำเร็จหรือไม่

เราจะส่งอีเมล์แจ้งคุณถึงผลของการระดมเงินทุนของโปรเจค ไม่ว่าโปรเจคนั้นจะสำเร็จหรือไม่จำนวนเงินที่ฉันสนับสนุนจะถูกเปิดเผยหรือไม่

ไม่ จำนวนเงินสนับสนุนและรีวอร์ดที่คุณเลือกจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้อื่น มีเพียงเจ้าของโปรเจคเท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลเหล่านี้หากฉันสนับสนุนโปรเจค เจ้าของโปรเจคจะทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฉันบ้าง

เจ้าของโปรเจคจะทราบ ชื่อบัญชีผู้ใช้, จำนวนเงิน, และรีวอร์ดที่ผู้สนับสนุนเลือก หากโปรเจคระดมทุนสำเร็จ Dreamaker จะให้อีเมล์แอดเดรสของผู้สนับสนุนแก่เจ้าของโปรเจคด้วย เพื่อไว้ใช้ติดต่อและแจ้งความคืบหน้าในการส่งรีวอร์ดให้แก่ผู้สนับสนุนโปรเจค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉันสามารถสนับสนุนโปรเจคใดโปรเจคหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งได้หรือไม่

คุณสามารถสนับสนุนโปรเจคใดโปรเจคหนึ่งได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้ และคุณยังเลือกรีวอร์ดได้เพียงขั้นใดขั้นหนึ่งเท่านั้นในการสนับสนุนหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินที่จะสนับสนุนและรีวอร์ดได้ตลอดก่อนที่จะหมดเวลาระดมทุนของโปรเจคนั้นๆหากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวโปรเจค ฉันสามารถสอบถามใครได้บ้าง

คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคได้จากเจ้าของโปรเจค ที่ด้านล่างของหน้าโปรเจคนั้นๆ จะมีปุ่ม “ถามคำถาม” คำถามต่างๆจะถูกส่งไปยังเจ้าของโปรเจคหากคุณสนับสนุนโปรเจคนั้นแล้วและอยากแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเกี่ยวกับโปรเจค

คุณสามารถโพสต์ความเห็นของคุณได้ และเจ้าของโปรเจคจะได้รับการแจ้งแตือนการแสดงความคิดเห็นของคุณโดยอีเมล์ฉันจะสามารถติดต่อหรือส่งข้อความถึงเจ้าของโปรเจคได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามหรือต้องการติดต่อเจ้าของโปรเจค ให้คลิ๊กที่ปุ่ม “ติดต่อเรา” ที่อยู่บนหน้าของโปรเจคนั้นๆ หากโปรเจคนั้นระดมทุนสำเร็จไปแล้ว คุณยังสามารถติดต่อเจ้าของโปรเจคได้ โดยคลิ๊กที่รูปของเจ้าของโปรเจคเพื่อดูรายละเอียดการติดต่อเจ้าของโปรเจคได้