ข้อดีสำหรับผู้ประกอบกิจการ

หากบริษัทหนึ่งต้องการเงินทุนในการขยายกิจการ บริษัทมักต้องเสียเวลาและเงินมากมายในการหาผู้ลงทุนรายใหญ่ และหากต้องการเข้าตลาดหุ้น ทางบริษัทต้องดำเนินการหลายขั้นตอนกว่าจะได้เข้าอย่างสมบูรณ์ โดยต้องเริ่มจาก IPO (Initial Public Offering) ซึ่งต้องใช้เอกสารมากมาย ผ่านหลายขั้นตอน และต้องจ้างนักกฎหมาย ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่วนการกู้เงิน ทางบริษัทต้องเสียค่าดอกเบี้ยสูง และต้องคืนเงินต้นให้ครบในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นหากกิจการไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ หลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กที่กำลังเติบโต หรือบริษัท Startup จึงมองหาทางเลือกใหม่ในการเพิ่มทุนในการดำเนินกิจการ และในปัจจุบัน Equity Crowdfunding ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการลดความซับซ้อนสำหรับผู้ประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี

Equity Crowdfunding เป็นระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสร้างความสะดวกต่อทั้งบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ และผู้สนใจลงทุน อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถประหยัดเวลาได้มาก การระดมทุนใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียง 3 เดือนเท่านั้น ในขณะที่การระดมทุนแบบอื่นอาจใช้เวลาเป็นปี นอกจากนี้ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไปจำนวนมาก ยังสามารถเป็นช่องทางทดสอบตลาด และรับ feedback โดยตรงจากตลาดและผู้ลงทุนได้อีกด้วย

ข้อดีสำหรับผู้ลงทุน

Equity Crowdfunding ช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนได้กระจายการลงทุนไปยังบริษัทจำนวนมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงเงินก้อนใหญ่ ก็สามารถรับผลตอบแทนได้ และช่วยให้ผู้ลงทุนมีประเภทสินทรัพย์ (Asset Class) ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง และได้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่อยากสนับสนุน หรือสนใจได้ ซึ่งบริษัท Startup หรือบริษัทที่กำลังเติบโตที่เปิดรับการลงทุนผ่านช่องทางนี้ มักมีไอเดียและผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทที่ทำการเปิดเสนอขายล้วนได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองมาแล้วในระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนจึงสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ความเสี่ยง

การลงทุนผ่านช่องทาง Equity Crowdfunding มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตามความเป็นจริงแล้ว การดำเนินธุรกิจไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป และในกรณีที่บริษัทดำเนินกิจการไม่ประสบความสำเร็จ นักลงทุนอาจไม่ได้เงินทุนกลับมา หรือหากบริษัทตัดสินใจออกหุ้นเพิ่มทุน นักลงทุนอาจได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิ์ออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยเหตุนี้ แม้ผู้ลงทุนจะยอมรับในความเสี่ยงที่สูงได้ ควรมีการวางแผนการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ (Asset Class) ที่ต่างกันออกไป หรือลงทุนผ่านช่องทางอื่นด้วย

ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงของการลงทุนผ่านช่องทาง Equity Crowdfuding ก่อนตัดสินใจลงทุน